Subsidie voor milieuvriendelijk stoken met houtpellets

De overheid heeft zich ten doel gesteld om het gasverbruik in Nederlandse huishoudens de komende decennia fors te verminderen. Deze aanpak zorgt ervoor dat Nederlanders minder afhankelijk worden van buitenlandse energieleveranciers en draagt ook bij aan een beter milieu. Om burgers te stimuleren over te stappen naar alternatieve energiebronnen verstrekt de overheid onder meer subsidies voor de aanschaf van pelletkachels.

twitter-card-subsidievoorpelletkachels

Een pelletkachel wordt gestookt met behulp van zogenoemde houtpellets. Deze houtpellets bestaan uit houtsnippers, die onder hoge druk in een machine zijn samengeperst. Verwar ze vooral niet met houtpallets (met een ‘a’ in plaats van een ‘e’), dat zijn namelijk houten constructies die voor de transport van goederen worden gebruikt. Dit laatstgenoemde product heeft helemaal niets met de verwarming van pelletkachels te maken. Een pelletkachel is een milieuvriendelijke vervanger voor een open haard, houtkachel of allesbrander omdat deze manier van verwarmen minder fijnstof produceert. Voor wat betreft de sfeer in uw woning hoeft een pelletkachel zeker niet onder te doen voor de eerder genoemde verwarmingsalternatieven. Er zijn pelletkachels in tal van verschillende formaten en stijlen verkrijgbaar, zodat u gegarandeerd een variant vindt die goed aansluit op de inrichting van uw woning.

https://Pelletkachel-MCZ-AIKE-Comfort-Air-inkl-Wi-Fi-Funktion-Maestro-8-kW
Pelletkachel: MCZ Aike Comfort Air

Voorwaarden voor de subsidie

Om van de subsidie voor pelletkachels in aanmerking te kunnen komen dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De subsidie wordt namelijk alleen maar verleend op kachels die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het apparaat is bestemd voor het leveren van warmte;
  • het apparaat wordt automatisch op houtpellets gestookt;

    https://www.Pelletkachel-MCZ-HALO-Air-inkl-Wi-Fi-Funktion-Maestro-8-kW
    Pelletkachel: MCZ Halo Air
  • de voorkant van de kachel is volledig gesloten;
  • de pelletkachel wordt door een deskundige installateur geplaatst;
  • de kachel voldoet volledig aan de EN 14785-norm;
  • het apparaat voldoet aan alle technische eisen die gesteld zijn in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.

Met name de twee laatstgenoemde voorwaarden zouden bij u vraagtekens op kunnen roepen of de pelletkachel die u aan wilt schaffen wel aan die eisen voldoet. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handige lijst in PDF-formaat samengesteld, waarop elk merk en type pelletkachel vermeld wordt dat voor subsidie in aanmerking komt. Deze lijst wordt continue van updates voorzien zodat ook de nieuwste typen pelletkachels erin terug te vinden zijn. Vraagt u subsidie voor de aanschaf van een pelletkachel aan die (nog) niet op deze referentielijst voorkomt, dan loopt u het risico dat uw subsidieaanvraag wordt afgewezen omdat het apparaat niet aan een of meer van de voorwaarden blijkt te voldoen.

Hoe wordt de subsidie berekend?

De subsidie per aangeschafte pelletkachel bedraagt sowieso € 500 voor apparaten met een vermogen tot 10 kW. Heeft de kachel een hoger vermogen, dan geldt een aanvullende verdeelsleutel van € 500 per 50 kW. Concreet betekent dit dus dat u voor een apparaat met bijvoorbeeld 10,5 kW € 525 subsidie kunt krijgen en dat het subsidiebedrag voor een kachel met een vermogen van 22,8 kW uitkomt op € 1.140. Voor de berekening van het subsidiebedrag gaat de overheid uit van de technische gegevens die de fabrikant over het apparaat heeft verstrekt. Wilt u meer dan één pelletkachel in uw woning plaatsen, dan verstrekt de overheid subsidie op elke aangeschafte kachel die aan de voorwaarden voldoet. De huidige subsidieregeling voor pelletkachels is in ieder geval tot 2021 van toepassing.

Kijk voor een uitgebreid aanbod aan pelletkachels op de website van Feuer Fuchs en profiteer dankzij deze interessante overheidssubsidie van een extra lage aanschafprijs.

Show Buttons
Hide Buttons